II.1 Các bước đặt hàng dành cho Nhà thầu chuyên nghiệp

II.1 Các bước đặt hàng dành cho Nhà thầu chuyên nghiệp

10/12/2019 27

   Nhà Thầu Chuyên Nghiệp đặt hàng trên Topmat qua 3 bước sau:

Bước1:

   + Chọn sản phẩm ( chọn mua thêm sản phẩm )

   + Điền số lượng sản phẩm yêu cầu

   + Chọn " tiếp tục "

Bước 2:

   + Điền thông tin của khách hàng và địa chỉ nhận hàng

   + Chọn " tiếp tục "

Bước 3:

   + Xác nhận đúng xe vận chuyển tối ưu

   + Chọn " lên đơn hàng "

Chúc mừng bạn đã hoàn thành đơn đặt hàng!

   * Chúng tôi sẽ liên hệ lại xác nhận đơn hàng

   * Topmat cùng khách hàng tiến hành các thủ tục thanh toán và giao nhận 

Bình luận facebook