Chính sách

Chính sách vận chuyển

- Sau khi nhận được đơn hàng từ Khách hàng, Topmat sẽ chuyển thông tin đơn hàng đó đến Bộ phận Giao vận. Việc giao nhận hàng sẽ được thực hiện bằng chính dịch vụ vận chuyển của Topmat, Topmat sẽ cử đơn vị vận chuyển tới các kho hàng  để lấy hàng và vận chuyển sản phẩm đó tới địa chỉ của Khách hàng.

- Nhằm mục đích mang đến dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng và tối ưu vận chuyển, chi phí vận chuyển được tính theo sơ đồ: Kho 1 (xa khách hàng nhất)  à kho 2 à... à kho N (gần khách hàng nhất) à khách hàng. Như vậy khi Khách hàng mua các sản phẩm của các Gian hàng khác nhau thì hàng sẽ được gom lại và chịu phí vận chuyển 1 lần duy nhất.

- Thời gian vận chuyển được tính từ lúc đơn hàng được giao cho đơn vị vận chuyển tới khi hàng được giao tới khách hàng lần đầu tiên.

- Thời gian giao hàng cụ thể phụ thuộc vào khoảng cách địa lý giữa các Kho hàng với Khách hàng.

- Một số đơn hàng có thể sẽ vận chuyển lâu hơn dự kiến do trục trặc về xe vận tải hoặc Khách hàng hẹn giao hàng muộn vì lý do cá nhân. 

- Cước phí vận chuyển được tính như sau: Topmat giả định sản phẩm 1 ở kho hàng 1, sản phẩm 2 ở kho hàng 2, sản phẩm N ở kho hàng N

(+) Tính ra các yếu tố:

- Tải trọng đơn hàng = tải trọng sp1 + tải trọng sp2 +….+ tải trọng spN => chọn loại xe vận chuyển.

- Quãng đường vận chuyển = quãng đường từ kho 1 -> kho 2 ->…-> kho N -> khách hàng.

(+) Công thức tính phí vận chuyển:

Phí vận chuyển = Đơn giá vận chuyển/1km x quãng đường vận chuyển.

Ví dụ minh họa:

Khách hàng mua những sản phẩm có thông tin như sau:

- Gạch bông gió (kho 1): 200 viên => tải trọng gạch bông gió là 0.7 tấn

- Đá đen Thanh Hóa khò mặt 30x60x(2,52,7)cm (kho 2): 20m2 => tải trọng đá là 1.3 tấn.

- Quãng đường từ kho 1 tới kho 2 là 20km, từ kho 2 tới vị trí giao hàng cho khách là 30km.

- Tải trọng đơn hàng = 0.7 + 1.3 = 2 (tấn) nên ta chọn xe 2 tấn để chở hàng. Đơn giá 1km vận chuyển của xe 2 tấn là 11.000đ/km

- Quãng đường vận chuyển = 20 + 30 = 50km

- Kết luận: Phí vận chuyển = 11.000 x 50 = 550.000 đ

Theo đó, thay vì hàng sẽ phải vận chuyển làm 2 lần từ 2 kho của 2 gian hàng khác nhau, tính phí vận chuyển 2 lần thì đơn hàng của bạn được vận chuyển theo chính sách vận chuyển của Topmat sẽ được tiết kiệm hơn.