Đá đen Thanh Hóa

   Lát sân tại sao là Đá đen Thanh Hóa ? Đá có đặc tính vượt trội: độ cứng cao, màu sắc trung tính hợp mắt, giá thành tốt khiến dòng đá này luôn dẫn đầu thị thường về số lượng công trình sử dụng (lát sân vườn cho biệt thự, nhà ở, nhà hàng, cảnh quan công trình, khu du lịch…) 

   Với dây chuyền hiện đại, Topmat hiện gia công sản phẩm đá đen TH khá đa dạng, từ  bề mặt mài, băm, rung giả cổ, mẻ cạch, khò lửa... với kích thước luôn sẵn có 15x15cm, 20x20cm, 30x30cm, 40x40cmvà 30x60cm…

Đá đen giả cổ 30x60x(2,5-2,7) cm CA18

Đá đen giả cổ 30x60x(2,5-2,7) cm CA18

Mã sản phẩm: CA18

Giá: 390,000/m2

Đá đen khò mặt 30x60x(2,5-2,7) cm CA10

Đá đen khò mặt 30x60x(2,5-2,7) cm CA10

Mã sản phẩm: CA10

Giá: 390,000/m2

Đá đen giả cổ 40x40x(2,5-2,7) cm CA19

Đá đen giả cổ 40x40x(2,5-2,7) cm CA19

Mã sản phẩm: CA19

Giá: 390,000/m2

Đá đen khò mặt 40x40x(2,5-2,7) cm CA11

Đá đen khò mặt 40x40x(2,5-2,7) cm CA11

Mã sản phẩm: CA11

Giá: 390,000/m2

Đá đen giả cổ 30x30x(2,5-2,7) cm CA17

Đá đen giả cổ 30x30x(2,5-2,7) cm CA17

Mã sản phẩm: CA17

Giá: 360,000/m2

Đá đen khò mặt 30x30x(2,5-2,7) cm CA09

Đá đen khò mặt 30x30x(2,5-2,7) cm CA09

Mã sản phẩm: CA09

Giá: 360,000/m2

Đá sọc dưa mài bóng 30x60cm CA22

Đá sọc dưa mài bóng 30x60cm CA22

Mã sản phẩm: CA22

Giá: 330,000/m2

Đá đèn mài 30x60x(2,5-2,7)cm CA14

Đá đèn mài 30x60x(2,5-2,7)cm CA14

Mã sản phẩm: CA14

Giá: 320,000/m2

Đá đen băm trừ viền 40 x 40 x (2,5-2,7) cm CA07

Đá đen băm trừ viền 40 x 40 x (2,5-2,7) cm CA07...

Mã sản phẩm: CA07

Giá: 320,000/m2

Đá đen băm trừ viền 30 x 60 x (2,5-2,7) cm CA06

Đá đen băm trừ viền 30 x 60 x (2,5-2,7) cm CA06...

Mã sản phẩm: CA06

Giá: 320,000/m2

Đá đen mài 40x40x(2,5-2,7)cm CA15

Đá đen mài 40x40x(2,5-2,7)cm CA15

Mã sản phẩm: CA15

Giá: 320,000/m2

Đá đen băm toàn phần 40 x 40 x (2,5 - 2,7) cm CA04

Đá đen băm toàn phần 40 x 40 x (2,5 2,7)...

Mã sản phẩm: CA04

Giá: 300,000/m2

Đá đen băm toàn phần 30x60x(2,5-2,7) cm CA03

Đá đen băm toàn phần 30x60x(2,5-2,7) cm CA03

Mã sản phẩm: CA03

Giá: 300,000/m2

Đá đen băm trừ viền 30 x 30 x (2,5-2,7) cm CA05

Đá đen băm trừ viền 30 x 30 x (2,5-2,7) cm CA05...

Mã sản phẩm: CA05

Giá: 300,000/m2

Đá đen mài  30x30x(2,5-2,7)cm CA13

Đá đen mài 30x30x(2,5-2,7)cm CA13

Mã sản phẩm: CA13

Giá: 290,000/m2