Đá đen Thanh Hóa

   Lát sân tại sao là Đá đen Thanh Hóa ? Đá có đặc tính vượt trội: độ cứng cao, màu sắc trung tính hợp mắt, giá thành tốt khiến dòng đá này luôn dẫn đầu thị thường về số lượng công trình sử dụng (lát sân vườn cho biệt thự, nhà ở, nhà hàng, cảnh quan công trình, khu du lịch…) 

   Với dây chuyền hiện đại, Topmat hiện gia công sản phẩm đá đen TH khá đa dạng, từ  bề mặt mài, băm, rung giả cổ, mẻ cạch, khò lửa... với kích thước luôn sẵn có 15x15cm, 20x20cm, 30x30cm, 40x40cmvà 30x60cm…

Đá đen băm toàn phần 20x20x(2,5-2,7) cm CA01

Đá đen băm toàn phần 20x20x(2,5-2,7) cm CA01

Mã sản phẩm: CA01

Giá: 260,000/m2

Đá đen giả cổ 30x60x(2,5-2,7) cm CA18

Đá đen giả cổ 30x60x(2,5-2,7) cm CA18

Mã sản phẩm: CA18

Giá: 390,000/m2

Đá đen khò mặt 30x60x(2,5-2,7) cm CA10

Đá đen khò mặt 30x60x(2,5-2,7) cm CA10

Mã sản phẩm: CA10

Giá: 390,000/m2

Đá đèn mài 30x60x(2,5-2,7)cm CA14

Đá đèn mài 30x60x(2,5-2,7)cm CA14

Mã sản phẩm: CA14

Giá: 320,000/m2

Đá đen mẻ cạnh 15x15x(2,5-2,7)cm CA20

Đá đen mẻ cạnh 15x15x(2,5-2,7)cm CA20

Mã sản phẩm: CA20

Giá: 260,000/m2

Đá đen mài 20x20x(2,5-2,7)cm CA12

Đá đen mài 20x20x(2,5-2,7)cm CA12

Mã sản phẩm: CA12

Giá: 270,000/m2

Đá đen băm toàn phần 30x30x(2,5-2,7) cm CA02

Đá đen băm toàn phần 30x30x(2,5-2,7) cm CA02

Mã sản phẩm: CA02

Giá: 280,000/m2

Đá đen băm toàn phần 40 x 40 x (2,5 - 2,7) cm CA04

Đá đen băm toàn phần 40 x 40 x (2,5 2,7)...

Mã sản phẩm: CA04

Giá: 300,000/m2

Đá đen băm toàn phần 30x60x(2,5-2,7) cm CA03

Đá đen băm toàn phần 30x60x(2,5-2,7) cm CA03

Mã sản phẩm: CA03

Giá: 300,000/m2

Đá đen băm trừ viền 30 x 30 x (2,5-2,7) cm CA05

Đá đen băm trừ viền 30 x 30 x (2,5-2,7) cm CA05...

Mã sản phẩm: CA05

Giá: 300,000/m2

Đá đen băm trừ viền 40 x 40 x (2,5-2,7) cm CA07

Đá đen băm trừ viền 40 x 40 x (2,5-2,7) cm CA07...

Mã sản phẩm: CA07

Giá: 320,000/m2

Đá đen băm trừ viền 30 x 60 x (2,5-2,7) cm CA06

Đá đen băm trừ viền 30 x 60 x (2,5-2,7) cm CA06...

Mã sản phẩm: CA06

Giá: 320,000/m2

Đá đen giả cổ 20x20x(2,5-2,7) cm CA16

Đá đen giả cổ 20x20x(2,5-2,7) cm CA16

Mã sản phẩm: CA16

Giá: 280,000/m2

Đá đen giả cổ 30x30x(2,5-2,7) cm CA17

Đá đen giả cổ 30x30x(2,5-2,7) cm CA17

Mã sản phẩm: CA17

Giá: 360,000/m2

Đá đen giả cổ 40x40x(2,5-2,7) cm CA19

Đá đen giả cổ 40x40x(2,5-2,7) cm CA19

Mã sản phẩm: CA19

Giá: 390,000/m2