Đá lát sân

Đá ghi sáng băm toàn phần 40x40x3cm

Đá ghi sáng băm toàn phần 40x40x3cm

Mã sản phẩm: CC16

Giá: 270,000/m2

Đá ghi sáng băm toàn phần 30x30x3cm

Đá ghi sáng băm toàn phần 30x30x3cm

Mã sản phẩm: CC14

Giá: 250,000/m2

Đá ghi sáng cắt thô 20x20x3 cm

Đá ghi sáng cắt thô 20x20x3 cm

Mã sản phẩm: CC01

Giá: 220,000/m2

Đá ghi sáng băm toàn phần 20x20x3cm

Đá ghi sáng băm toàn phần 20x20x3cm

Mã sản phẩm: CC13

Giá: 230,000/m2

Đá sọc dưa mài bóng 30x60cm CA22

Đá sọc dưa mài bóng 30x60cm CA22

Mã sản phẩm: CA22

Giá: 330,000/m2

Đá đen mẻ cạnh 20x20x(2,5-2,7)cm CA21

Đá đen mẻ cạnh 20x20x(2,5-2,7)cm CA21

Mã sản phẩm: CA21

Giá: 280,000/m2

Đá đen mẻ cạnh 15x15x(2,5-2,7)cm CA20

Đá đen mẻ cạnh 15x15x(2,5-2,7)cm CA20

Mã sản phẩm: CA20

Giá: 260,000/m2

Đá đen giả cổ 40x40x(2,5-2,7) cm CA19

Đá đen giả cổ 40x40x(2,5-2,7) cm CA19

Mã sản phẩm: CA19

Giá: 390,000/m2

Đá đen giả cổ 30x60x(2,5-2,7) cm CA18

Đá đen giả cổ 30x60x(2,5-2,7) cm CA18

Mã sản phẩm: CA18

Giá: 390,000/m2

Đá đen giả cổ 30x30x(2,5-2,7) cm CA17

Đá đen giả cổ 30x30x(2,5-2,7) cm CA17

Mã sản phẩm: CA17

Giá: 360,000/m2

Đá đen giả cổ 20x20x(2,5-2,7) cm CA16

Đá đen giả cổ 20x20x(2,5-2,7) cm CA16

Mã sản phẩm: CA16

Giá: 280,000/m2

Đá đen mài 40x40x(2,5-2,7)cm CA15

Đá đen mài 40x40x(2,5-2,7)cm CA15

Mã sản phẩm: CA15

Giá: 320,000/m2

Đá đèn mài 30x60x(2,5-2,7)cm CA14

Đá đèn mài 30x60x(2,5-2,7)cm CA14

Mã sản phẩm: CA14

Giá: 320,000/m2

Đá đen mài  30x30x(2,5-2,7)cm CA13

Đá đen mài 30x30x(2,5-2,7)cm CA13

Mã sản phẩm: CA13

Giá: 290,000/m2

Đá đen mài 20x20x(2,5-2,7)cm CA12

Đá đen mài 20x20x(2,5-2,7)cm CA12

Mã sản phẩm: CA12

Giá: 270,000/m2