Đá lát sân

Đá đen băm trừ viền 30 x 30 x (2,5-2,7) cm CA05

Đá đen băm trừ viền 30 x 30 x (2,5-2,7) cm CA05...

Mã sản phẩm: CA05

Giá: 290,000/m2

Đá đen băm toàn phần 40 x 40 x (2,5 - 2,7) cm CA04

Đá đen băm toàn phần 40 x 40 x (2,5 2,7)...

Mã sản phẩm: CA04

Giá: 290,000/m2

Đá đen băm toàn phần 30x60x(2,5-2,7) cm CA03

Đá đen băm toàn phần 30x60x(2,5-2,7) cm CA03

Mã sản phẩm: CA03

Giá: 290,000/m2

Đá đen băm toàn phần 30x30x(2,5-2,7) cm CA02

Đá đen băm toàn phần 30x30x(2,5-2,7) cm CA02

Mã sản phẩm: CA02

Giá: 270,000/m2

Đá đen băm toàn phần 20x20x(2,5-2,7) cm CA01

Đá đen băm toàn phần 20x20x(2,5-2,7) cm CA01

Mã sản phẩm: CA01

Giá: 250,000/m2

Đá răng lược đen đá trang trí cao cấp

Đá răng lược đen đá trang trí cao cấp

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Đá giả cổ xanh ốp tường

Đá giả cổ xanh ốp tường

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Đá giả cổ vàng - đá trang trí

Đá giả cổ vàng - đá trang trí

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Đá ghi sáng cắt thô 30x60x3 cm

Đá ghi sáng cắt thô 30x60x3 cm

Mã sản phẩm: CC03

Giá: 260,000/m2

Đá ghi sáng cắt thô 30x30x3 cm

Đá ghi sáng cắt thô 30x30x3 cm

Mã sản phẩm: CC02

Giá: 240,000/m2