Đá lát sân

Đá Bazan cubic - ĐBA07

Đá Bazan cubic - ĐBA07

Mã sản phẩm: ĐBA07

Giá: 620,000/m2

Đá Bazan đen băm mặt 30x60x2cm

Đá Bazan đen băm mặt 30x60x2cm

Mã sản phẩm: ĐBA08

Giá: 620,000/m2

Đá Bazan đen khò lửa 30x60x2cm - ĐBA15

Đá Bazan đen khò lửa 30x60x2cm - ĐBA15

Mã sản phẩm: ĐBA15

Giá: 620,000/m2

Đá Bazan đen mài 30x60x2cmcm - ĐBA17

Đá Bazan đen mài 30x60x2cmcm - ĐBA17

Mã sản phẩm: ĐBA17

Giá: 620,000/m2

Đá Slate đen lát nền 60x60x(1,2-1,4)cm

Đá Slate đen lát nền 60x60x(1,2-1,4)cm

Mã sản phẩm: CD14

Giá: 500,000/m2

Đá Slate đen lát nền 40x80x(1,2-1,4)cm

Đá Slate đen lát nền 40x80x(1,2-1,4)cm

Mã sản phẩm: CD12

Giá: 500,000/m2

Đá slate đa sắc lát nền 60x60x(1.2-1.4)cm

Đá slate đa sắc lát nền 60x60x(1.2-1.4)cm

Mã sản phẩm: CE13

Giá: 450,000/m2

Đá slate đen lát nền ĐS68

Đá slate đen lát nền ĐS68

Mã sản phẩm: CD01

Giá: 450,000/viên

Đá Slate đen lát nền 50x50x(1-1,2)cm

Đá Slate đen lát nền 50x50x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm: CD13

Giá: 450,000/m2

Đá slate đa sắc lát nền 40x80x(1.2-1.4)cm

Đá slate đa sắc lát nền 40x80x(1.2-1.4)cm

Mã sản phẩm: CE11

Giá: 450,000/m2

Đá Slate đen lát nền 30x60x(1,2-1,4)cm

Đá Slate đen lát nền 30x60x(1,2-1,4)cm

Mã sản phẩm: CD10

Giá: 420,000/m2

Đá bazan xanh khò lửa 30x30cm

Đá bazan xanh khò lửa 30x30cm

Mã sản phẩm: CH01

Giá: 420,000/m2

Đá bazan xanh khò lửa 30x60cm

Đá bazan xanh khò lửa 30x60cm

Mã sản phẩm: CH02

Giá: 420,000/m2

Đá bazan xanh mài giả cổ 30x30cm

Đá bazan xanh mài giả cổ 30x30cm

Mã sản phẩm: CH03

Giá: 420,000/m2