Đá lát sân

Đá giả cổ vàng - đá trang trí

Đá giả cổ vàng - đá trang trí

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Đá giả cổ xanh ốp tường

Đá giả cổ xanh ốp tường

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Đá răng lược đen đá trang trí cao cấp

Đá răng lược đen đá trang trí cao cấp

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Đá slate đa sắc lát nền 15x15x(1-1.2)cm

Đá slate đa sắc lát nền 15x15x(1-1.2)cm

Mã sản phẩm: CE02

Giá: 250,000/m2

Đá slate đa sắc lát nền 50x50x(1.2-1.4)cm

Đá slate đa sắc lát nền 50x50x(1.2-1.4)cm

Mã sản phẩm: CE12

Giá: 400,000/m2

Đá slate đa sắc lát nền 60x60x(1.2-1.4)cm

Đá slate đa sắc lát nền 60x60x(1.2-1.4)cm

Mã sản phẩm: CE13

Giá: 450,000/m2

Đá Bazan cubic - ĐBA07

Đá Bazan cubic - ĐBA07

Mã sản phẩm: ĐBA07

Giá: 620,000/m2

Đá xanh xẻ rãnh 40x40cm

Đá xanh xẻ rãnh 40x40cm

Mã sản phẩm: CB05

Giá: 375,000/m2

Đá Bazan đen băm mặt 30x60x2cm

Đá Bazan đen băm mặt 30x60x2cm

Mã sản phẩm: ĐBA08

Giá: 620,000/m2

Đá đen băm toàn phần 20x20x(2,5-2,7) cm CA01

Đá đen băm toàn phần 20x20x(2,5-2,7) cm CA01

Mã sản phẩm: CA01

Giá: 260,000/m2

Đá đen giả cổ 30x60x(2,5-2,7) cm CA18

Đá đen giả cổ 30x60x(2,5-2,7) cm CA18

Mã sản phẩm: CA18

Giá: 390,000/m2

Đá đen khò mặt 30x60x(2,5-2,7) cm CA10

Đá đen khò mặt 30x60x(2,5-2,7) cm CA10

Mã sản phẩm: CA10

Giá: 390,000/m2

Đá đèn mài 30x60x(2,5-2,7)cm CA14

Đá đèn mài 30x60x(2,5-2,7)cm CA14

Mã sản phẩm: CA14

Giá: 320,000/m2

Đá ghi sáng băm toàn phần 20x20x3cm

Đá ghi sáng băm toàn phần 20x20x3cm

Mã sản phẩm: CC13

Giá: 230,000/m2

Đá ghi sáng cắt thô 20x20x3 cm

Đá ghi sáng cắt thô 20x20x3 cm

Mã sản phẩm: CC01

Giá: 220,000/m2