Đá lát sân

Đá ghi sáng mài mịn 40x40x3cm

Đá ghi sáng mài mịn 40x40x3cm

Mã sản phẩm: CC12

Giá: 280,000/m2

Đá ghi sáng mài mịn 30x60x3cm

Đá ghi sáng mài mịn 30x60x3cm

Mã sản phẩm: CC11

Giá: 280,000/m2

Đá ghi sáng mài mịn 30x30x3cm

Đá ghi sáng mài mịn 30x30x3cm

Mã sản phẩm: CC10

Giá: 260,000/m2

Đá ghi sáng mài mịn 20x20x3cm

Đá ghi sáng mài mịn 20x20x3cm

Mã sản phẩm: CC09

Giá: 240,000/m2

Đá ghi sáng mài thô 40x40x3cm

Đá ghi sáng mài thô 40x40x3cm

Mã sản phẩm: CC08

Giá: 270,000/m2

Đá ghi sáng mài thô 30x60x3cm

Đá ghi sáng mài thô 30x60x3cm

Mã sản phẩm: CC07

Giá: 270,000/m2

Đá ghi sáng mài thô 30x30x3cm

Đá ghi sáng mài thô 30x30x3cm

Mã sản phẩm: CC06

Giá: 250,000/m2

Đá ghi sáng mài thô 20x20x3cm

Đá ghi sáng mài thô 20x20x3cm

Mã sản phẩm: CC05

Giá: 230,000/m2

Đá ong đen 15x30x2cm

Đá ong đen 15x30x2cm

Mã sản phẩm: CI02

Giá: 280,000/m2

Đá ong đen 10x20x2cm

Đá ong đen 10x20x2cm

Mã sản phẩm: CI01

Giá: 270,000/m2

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 20x20x(1-1,2)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 20x20x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 280,000/m2

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 15x15x(1-1,2)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 15x15x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 280,000/m2

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 15x30x(1-1,2)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 15x30x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 280,000/m2

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 10x20x(1-1,2)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 10x20x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 250,000/m2

Đá Slate vảy đồng lát nền 10x20x(1-1,2)cm

Đá Slate vảy đồng lát nền 10x20x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm: CD02

Giá: 275,000/m2