Đá lát sân

Đá Bazan đen mài 30x60x2cmcm - ĐBA17

Đá Bazan đen mài 30x60x2cmcm - ĐBA17

Mã sản phẩm: ĐBA17

Giá: 620,000/m2

Đá Bazan đen khò lửa 30x60x2cm - ĐBA15

Đá Bazan đen khò lửa 30x60x2cm - ĐBA15

Mã sản phẩm: ĐBA15

Giá: 620,000/m2

Đá Bazan đen băm mặt 30x60x2cm

Đá Bazan đen băm mặt 30x60x2cm

Mã sản phẩm: ĐBA08

Giá: 620,000/m2

Đá Bazan cubic - ĐBA07

Đá Bazan cubic - ĐBA07

Mã sản phẩm: ĐBA07

Giá: 620,000/m2

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 40x80x(1,2-1,4)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 40x80x(1,2-1,4)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 500,000/m2

Đá Slate vảy đồng lát nền 40x80x(1,2-1,4)cm

Đá Slate vảy đồng lát nền 40x80x(1,2-1,4)cm

Mã sản phẩm: CD12

Giá: 550,000/m2

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 60x60x(1,2-1,4)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 60x60x(1,2-1,4)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 500,000/m2

Đá Slate vảy đồng lát nền 60x60x(1,2-1,4)cm

Đá Slate vảy đồng lát nền 60x60x(1,2-1,4)cm

Mã sản phẩm: CD14

Giá: 550,000/m2