Đá Slate đen Topmat

   Đá slate đen Lai Châu là sự lựa chọn tuyệt vời cho đá ốp tường. Chính phương pháp gia công bán thủ công lại tạo ra bề mặt bóc lớp nhám tự nhiên đầy cảm xúc. Đá slate đen có đặc điểm cấu tạo thành lớp rất đặc biệt đem lại độ cứng rất cao (đó là câu trả lời tại sao đá slate đen chỉ với độ dày từ 1-1,2cm lại đáp ứng chịu lực cho sân, đường với mật độ sử dụng cao).

    Đá slate đen Topmat được gia công số lượng lớn với các kích thước sẵn có 10x20cm, 15x30cm, 20x20cm, 20x30cm, 20x40cm, 30x30cm, 30x60cm, 25x50cm,  40x40cm… luôn đáp ứng kịp thời cho các công trình hiện đại, cũng như cổ điển. 

Đá ốp Slate đen xuất khẩu 150x150x(5-7)mm CF02

Đá ốp Slate đen xuất khẩu 150x150x(5-7)mm CF02

Mã sản phẩm: CF02

Giá: 240,000/m2

Đá ốp Slate đen xuất khẩu 100x100x(5-7)mm

Đá ốp Slate đen xuất khẩu 100x100x(5-7)mm

Mã sản phẩm: CF01

Giá: 240,000/m2

Đá Slate đen ốp tường 40x40x(0,5-0,7)cm - ĐS67

Đá Slate đen ốp tường 40x40x(0,5-0,7)cm - ĐS67

Mã sản phẩm: ĐS67

Giá: 300,000/m2

Đá Slate đen ốp tường 15x15x(0,5-0,7)cm - ĐS66

Đá Slate đen ốp tường 15x15x(0,5-0,7)cm - ĐS66

Mã sản phẩm: ĐS66

Giá: 210,000/m2

Đá Slate đen ốp tường 30x60x(0,5-0,7)cm - ĐS65

Đá Slate đen ốp tường 30x60x(0,5-0,7)cm - ĐS65

Mã sản phẩm: ĐS65

Giá: 320,000/m2

Đá Slate đen ốp tường 30x30x(0,5-0,7)cm - ĐS64

Đá Slate đen ốp tường 30x30x(0,5-0,7)cm - ĐS64

Mã sản phẩm: ĐS64

Giá: 260,000/m2

Đá Slate đen ốp tường 20x40x(0,5-0,7)cm - ĐS63

Đá Slate đen ốp tường 20x40x(0,5-0,7)cm - ĐS63

Mã sản phẩm: ĐS63

Giá: 280,000/m2

Đá Slate đen ốp tường 25x50x(0,5-0,7)cm - ĐS62

Đá Slate đen ốp tường 25x50x(0,5-0,7)cm - ĐS62

Mã sản phẩm: ĐS62

Giá: 300,000/m2

Đá Slate đen ốp tường 20x30x(0,5-0,7)cm - ĐS61

Đá Slate đen ốp tường 20x30x(0,5-0,7)cm - ĐS61

Mã sản phẩm: ĐS61

Giá: 220,000/m2

Đá Slate đen ốp tường 20x20x(0,5-0,7)cm - ĐS60

Đá Slate đen ốp tường 20x20x(0,5-0,7)cm - ĐS60

Mã sản phẩm: ĐS60

Giá: 220,000/m2

Đá Slate đen ốp tường 15x30x(0,5-0,7)cm - ĐS59

Đá Slate đen ốp tường 15x30x(0,5-0,7)cm - ĐS59

Mã sản phẩm: ĐS59

Giá: 220,000/m2

Đá Slate đen ốp tường 10x20x(0,5-0,7)cm - ĐS58

Đá Slate đen ốp tường 10x20x(0,5-0,7)cm - ĐS58

Mã sản phẩm: ĐS58

Giá: 200,000/m2