Đá slate Lai Châu ghi

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 40x80x(1,2-1,4)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 40x80x(1,2-1,4)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 500,000/m2

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 60x60x(1,2-1,4)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 60x60x(1,2-1,4)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 500,000/m2

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 50x50x(1-1,2)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 50x50x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 450,000/m2

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 40x40x(1,2-1,4)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 40x40x(1,2-1,4)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 390,000/m2

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 30x60x(1,2-1,4)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 30x60x(1,2-1,4)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 420,000/m2

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 30x30x(1-1,2)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 30x30x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 380,000/m2

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 25x50x(1,2-1,4)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 25x50x(1,2-1,4)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 360,000/m2

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 20x40x(1-1,2)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 20x40x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 380,000/m2

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 20x30x(1-1,2)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 20x30x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 350,000/m2

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 20x20x(1-1,2)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 20x20x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 280,000/m2

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 15x15x(1-1,2)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 15x15x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 280,000/m2

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 15x30x(1-1,2)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 15x30x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 280,000/m2

Đá slate Lai Châu ghi lát nền

Đá slate Lai Châu ghi lát nền

Mã sản phẩm:

Giá: 450,000/viên

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 10x20x(1-1,2)cm

Đá Slate Lai Châu ghi lát nền 10x20x(1-1,2)cm

Mã sản phẩm:

Giá: 250,000/m2