Gạch lát TTC

Sản phẩm gạch ốp lát cao cấp TTC hướng tới dòng sản phẩm kích thước trung bình và lớn như 30cmx30cm, 30cmx60cm, 60cmx60cm, 80cmx80cm, 40cmx80cm... Sản phẩm gạch men TTC ngày càng được thị trường đón nhận trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt tại Việt Nam và quốc tế.

Với hệ thống phân phối rộng khắp 63 tỉnh thành Việt Nam, ngoài ra gạch ốp lát cao cấp TTC còn hướng tới thị trường xuất khẩu Châu Á, liên minh Châu Âu và một số nước thuộc Mỹ La Tinh.

Gạch lát nền TTC PN66203

Gạch lát nền TTC PN66203

Mã sản phẩm: GT32

Giá: Liên hệ

Gạch lát nền TTC PN66202

Gạch lát nền TTC PN66202

Mã sản phẩm: GT31

Giá: Liên hệ

Gạch lát nền TTC PN66021

Gạch lát nền TTC PN66021

Mã sản phẩm: GT30

Giá: Liên hệ

Gạch lát nền TTC PN66020

Gạch lát nền TTC PN66020

Mã sản phẩm: GT29

Giá: Liên hệ

Gạch lát nền TTC PN66019

Gạch lát nền TTC PN66019

Mã sản phẩm: GT28

Giá: Liên hệ

Gạch lát nền TTC PN66022

Gạch lát nền TTC PN66022

Mã sản phẩm: GT27

Giá: Liên hệ

Gạch lát nền TTC CN88201

Gạch lát nền TTC CN88201

Mã sản phẩm: GT26

Giá: Liên hệ

Gạch lát nền TTC PN88002

Gạch lát nền TTC PN88002

Mã sản phẩm: GT25

Giá: Liên hệ

Gạch lát nền TTC CN88208

Gạch lát nền TTC CN88208

Mã sản phẩm: GT24

Giá: Liên hệ

Gạch lát nền TTC CN88207

Gạch lát nền TTC CN88207

Mã sản phẩm: GT23

Giá: Liên hệ

Gạch lát nền TTC PN88202

Gạch lát nền TTC PN88202

Mã sản phẩm: GT22

Giá: Liên hệ

Gạch lát nền TTC PN88210

Gạch lát nền TTC PN88210

Mã sản phẩm: GT21

Giá: Liên hệ

Gạch lát nền TTC PN88203

Gạch lát nền TTC PN88203

Mã sản phẩm: GT20

Giá: Liên hệ

Gạch lát nền TTC PN88204

Gạch lát nền TTC PN88204

Mã sản phẩm: GT19

Giá: Liên hệ