Gạch ốp TTC

Sản phẩm gạch ốp lát cao cấp TTC hướng tới dòng sản phẩm kích thước trung bình và lớn như 30cmx30cm, 30cmx60cm, 60cmx60cm, 80cmx80cm, 40cmx80cm... Sản phẩm gạch men TTC ngày càng được thị trường đón nhận trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt tại Việt Nam và quốc tế.

Với hệ thống phân phối rộng khắp 63 tỉnh thành Việt Nam, ngoài ra gạch ốp lát cao cấp TTC còn hướng tới thị trường xuất khẩu Châu Á, liên minh Châu Âu và một số nước thuộc Mỹ La Tinh.

Gạch ốp tường TTC WB36012

Gạch ốp tường TTC WB36012

Mã sản phẩm: GT18

Giá: Liên hệ

Gạch ốp tường TTC WB36053

Gạch ốp tường TTC WB36053

Mã sản phẩm: GT17

Giá: Liên hệ

Gạch ốp tường TTC CB36001

Gạch ốp tường TTC CB36001

Mã sản phẩm: GT16

Giá: Liên hệ

Gạch ốp tường TTC CB36005

Gạch ốp tường TTC CB36005

Mã sản phẩm: GT15

Giá: Liên hệ

Gạch ốp tường TTC CB36006

Gạch ốp tường TTC CB36006

Mã sản phẩm: GT14

Giá: Liên hệ

Gạch ốp tường TTC CM36001

Gạch ốp tường TTC CM36001

Mã sản phẩm: GT13

Giá: Liên hệ

Gạch ốp tường TTC WB36054

Gạch ốp tường TTC WB36054

Mã sản phẩm: GT12

Giá: Liên hệ

Gạch ốp tường TTC CM36002

Gạch ốp tường TTC CM36002

Mã sản phẩm: GT11

Giá: Liên hệ

Gạch ốp tường TTC CM36004

Gạch ốp tường TTC CM36004

Mã sản phẩm: GT10

Giá: Liên hệ

Gạch ốp tường TTC CM36006

Gạch ốp tường TTC CM36006

Mã sản phẩm: GT09

Giá: Liên hệ

Gạch ốp tường TTC CM36007

Gạch ốp tường TTC CM36007

Mã sản phẩm: GT08

Giá: Liên hệ

Gạch ốp tường TTC CB36015

Gạch ốp tường TTC CB36015

Mã sản phẩm: GT07

Giá: Liên hệ

Gạch ốp tường TTC CB48001

Gạch ốp tường TTC CB48001

Mã sản phẩm: GT06

Giá: Liên hệ

Gạch ốp tường TTC WB48005

Gạch ốp tường TTC WB48005

Mã sản phẩm: GT05

Giá: Liên hệ

Gạch ốp tường TTC WB48004

Gạch ốp tường TTC WB48004

Mã sản phẩm: GT04

Giá: Liên hệ