Vật tư hoàn thiện

Lam nhôm Austrong hình thoi 450-66

Lam nhôm Austrong hình thoi 450-66

Mã sản phẩm: AER 450-66

Giá: 1,100,000/m

Trần nhôm ống

Trần nhôm ống

Mã sản phẩm: D-50

Giá: 1,000,000/m2

Trần nhôm lục giác Hexagon

Trần nhôm lục giác Hexagon

Mã sản phẩm: LG-700

Giá: 920,000/m2

Trần nhôm tam giác

Trần nhôm tam giác

Mã sản phẩm: TG-1000

Giá: 770,000/m2

Lam nhôm Austrong hình viên đạn 300-52

Lam nhôm Austrong hình viên đạn 300-52

Mã sản phẩm: ASL-300

Giá: 720,000/m

Lam nhôm Austrong hình thoi 300-50

Lam nhôm Austrong hình thoi 300-50

Mã sản phẩm: AER 300-50

Giá: 580,000/m

Lam nhôm Austrong hình viên đạn 250-52

Lam nhôm Austrong hình viên đạn 250-52

Mã sản phẩm: ASL-250

Giá: 580,000/m

Trần nhôm C300-Shaped

Trần nhôm C300-Shaped

Mã sản phẩm:

Giá: 540,000/m2

Tấm ốp tường Smartwood SCG có rãnh 1200x2800x0,9

Tấm ốp tường Smartwood SCG có rãnh 1200x2800x0,9

Mã sản phẩm: SW05

Giá: 480,000/tấm

Lam nhôm Austrong hình thoi 250-50

Lam nhôm Austrong hình thoi 250-50

Mã sản phẩm: AER 250-50

Giá: 480,000/m

Lam nhôm Austrong 85R

Lam nhôm Austrong 85R

Mã sản phẩm: 85R - Sun Louver

Giá: 460,000/m2

Lam nhôm Austrong hình viên đạn 200-52

Lam nhôm Austrong hình viên đạn 200-52

Mã sản phẩm: ASL-200

Giá: 450,000/m

Lam nhôm Austrong hình thoi 200-40

Lam nhôm Austrong hình thoi 200-40

Mã sản phẩm: AER 200-40

Giá: 440,000/m

Trần nhôm B80-Shaped

Trần nhôm B80-Shaped

Mã sản phẩm: B-80

Giá: 420,000/m2

Lam nhôm Austrong 85C

Lam nhôm Austrong 85C

Mã sản phẩm: 85C - Sun Louver

Giá: 410,000/m2