Vật tư hoàn thiện

Lam nhôm Austrong hình viên đạn 110-50

Lam nhôm Austrong hình viên đạn 110-50

Mã sản phẩm: ASL-110

Giá: 240,000/m

Lam nhôm Austrong hình lá liễu 170-SL

Lam nhôm Austrong hình lá liễu 170-SL

Mã sản phẩm: 170-SL

Giá: 250,000/m

Lam nhôm Austrong hình lá liễu 150-SL

Lam nhôm Austrong hình lá liễu 150-SL

Mã sản phẩm: 150-SL

Giá: 230,000/m

Lam nhôm Austrong hình lá liễu 120-SL

Lam nhôm Austrong hình lá liễu 120-SL

Mã sản phẩm: 120-SL

Giá: 190,000/m

Lam nhôm Austrong hình thoi 150-24

Lam nhôm Austrong hình thoi 150-24

Mã sản phẩm: AER 150-24

Giá: 260,000/m

Lam nhôm Austrong hình thoi 100-18

Lam nhôm Austrong hình thoi 100-18

Mã sản phẩm: Aerofoil 100-18

Giá: 150,000/m2

Thanh len chân tường Smartwood SCG 10x1,2x300cm

Thanh len chân tường Smartwood SCG 10x1,2x300cm

Mã sản phẩm: SW14

Giá: 140,000/thanh

Giàn hoa gỗ ngoài trời Smartwood SCG 10x1,6x400cm

Giàn hoa gỗ ngoài trời Smartwood SCG 10x1,6x400cm

Mã sản phẩm: SW12

Giá: 218,000/thanh

Lam chắn nắng ngoài trời Smartwood SCG 7,5x1,2x400cm

Lam chắn nắng ngoài trời Smartwood SCG 7,5x1,2x400cm

Mã sản phẩm: SW11

Giá: 153,000/thanh

Thanh hàng rào Smartwood SCG 10x1,2x400cm

Thanh hàng rào Smartwood SCG 10x1,2x400cm

Mã sản phẩm: SW10

Giá: 175,000/thanh

Tấm sàn Smartwood SCG có lỗ rỗng 2,5x10x300cm

Tấm sàn Smartwood SCG có lỗ rỗng 2,5x10x300cm

Mã sản phẩm: SW07

Giá: 295,000/tấm

Tấm sàn chịu nước Smartwood SCG 15x1,5x300cm

Tấm sàn chịu nước Smartwood SCG 15x1,5x300cm

Mã sản phẩm: SW06

Giá: 230,000/tấm

Tấm ốp tường Smartwood SCG vân gỗ 20x0,8x400cm

Tấm ốp tường Smartwood SCG vân gỗ 20x0,8x400cm

Mã sản phẩm: SW03

Giá: 144,000/tấm