Chính sách

Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Các trường hợp bảo hành:

- Tất cả sản phẩm cung cấp từ topmat đều dùng chính sách bảo hành của nhà cung cấp, với mỗi dòng sản phẩm sẽ kèm theo chính sách bảo hành khác nhau. Tại topmat chúng tôi cung cấp chính sách bảo hành của từng dòng sản phẩm tới khách hàng trước khi chính thức xác nhận đơn hàng. 

- Các trường hợp đúng điều kiện bảo hành, topmat sẽ nhận lại xử lý theo đúng quy định và khách hàng hoàn toàn không mất phí.

Các trường hợp không bảo hành:

- Không bảo hành trong các điều kiện không bảo hành do đúng chính sách bảo hành của sản phẩm đã quy định trước khách hàng đặt mua sản phẩm.

- Ngoài ra, bảo hành không áp dụng cho các sản phẩm giảm giá.