Chính sách

Chính sách vận chuyển

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

- Sau khi xác nhận đơn hàng với Khách hàng, Topmat sẽ chuyển thông tin tới bộ phận Giao vận của công ty. Việc giao nhận hàng sẽ được thực hiện bằng chính dịch vụ vận chuyển của Topmat. Xe vận chuyển sẽ từ kho (các kho) chuyển hàng tới địa chỉ theo đơn đặt hàng của Khách hàng.

 

Phí vận chuyển:

T = G(đ) x X(km) 

   +G = Tải trọng xe đã chọn > chi phí G/km

   +X = Tổng quãng đường xe di chuyển qua các kho tới nơi giao hàng

   Ghi chú: X= Quãng đường được tính từ tính từ trung tâm khu vực (phường, xã) kho hàng của sản phẩm 1 (X1+ quãng đường từ trung tâm khu vực (phường, xã) của kho sản phẩm 2 (X2) ....(Xn) + tới khu vực trung tâm khu vực (phường, xã) nơi giao hàng của khách hàng (Xk)

 

Tải trọng tương đương N được tính bằng 1 trong 3 trường hợp sau:

   * N = N1 (tấn) nếu tải trọng sản phẩm có trọng lượng riêng trên 1m3 > 200kg thì tải trọng tương đương bằng đúng tổng tải trọng thực các sản phẩm.

   * N = N2 (tấn) nếu tải trọng sản phẩm có trọng lượng riêng trên 1m3 < 200kg thì quy đổi từ 1m3 thể tích tương đương tải trọng 200 kg.

   * N = N1 + N2 (tấn) nếu có cả 2 trường hợp sản phẩm nêu trên.

 

Thời gian vận chuyển:

- Thời gian giao hàng nhanh nhất 6h ( không tính quãng thời gian từ 18h - 8h ngày hôm sau ) sau khi Khách hàng đặt tiền ( hoặc thanh toán toàn bộ ), thời gian cụ thể phụ thuộc yêu cầu cầu của khách hàng ( với điều kiện Topmat nhận thấy khả thi ), khoảng thời gian nhận hàng có biên độ 2 giờ đồng hồ.

- Một số đơn hàng có thể sẽ vận chuyển chậm hơn dự kiến do trục trặc về xe vận tải sẽ được Topmat báo kịp thời để ảnh hưởng ít nhất tới Khách hàng.