III.3 Cách chọn tải trọng xe tối ưu nhất phù hợp với công trình?

III.3 Cách chọn tải trọng xe tối ưu nhất phù hợp với công trình?

18/11/2020 378

Tải trọng xe tối ưu là gì?

   * Sau khi Topmat tính ra tải trọng tương đương*, Topmat sẽ tự động hiển thị tải trọng xe tối ưu (xe tối ưu là xe có tải trọng thấp nhất để chở đủ tải trọng tương đương cho đơn hàng đã đặt - đồng nghĩa chi phí vận chuyển thấp nhất)

   * Sau đó chúng tôi sẽ liên hệ xác nhận xe đã chọn có phù hợp (khả thi) trước khi chốt giao dịch.   

> Xe khả thi phụ thuộc 3 điều kiện sau:

   * Tải trọng xe phụ thuộc vị trí công trình của bạn quy định xe tải trọng bao nhiêu có thể vào được.

   * Tải trọng xe phụ thuộc tình trạng đường xá hiện tại của bạn ( chiều rộng, chiều cao hạn chế xe đi vào ).

   * Tải trọng xe phụ thuộc giờ xe khả thi có thể tới công trình.

Sau khi xét 3 điều kiện trên Topmat sẽ chọn ra xe phù hợp nhất với chuyển hàng của bạn

   Ghi chú: * Tải trọng tương đương:

N là tải trọng tương đương được tính bằng 1 trong 3 trường hợp sau:

   * N = N1 (tấn) nếu tải trọng sản phẩm có trọng lượng riêng trên 1m3 > 200kg thì tải trọng tương đương bằng đúng tổng tải trọng thực các sản phẩm.

   * N = N2 (tấn) nếu tải trọng sản phẩm có trọng lượng riêng trên 1m3 < 200kg thì quy đổi từ 1m3 thể tích tương đương tải trọng 200 kg.

   * N = N1 + N2 (tấn) nếu có cả 2 trường hợp sản phẩm nêu trên.

- Hướng dẫn cách tính tải trọng và chọn tải trọng tối ưu:

(cập nhật 15/12/2019 - hiệu lực tới 01/2020)

Bình luận facebook